Logopedist voor mensen met (licht) verstandelijke beperking

Problemen met taal, spraak of stemgebruik? Gaat het eten of drinken niet zo goed? Of zijn er problemen met het gehoor? De logopedisten van Advisium hebben zich gespecialiseerd in het onderzoeken, adviseren, behandelen en begeleiden van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Zij zijn dus volledig gespecialiseerd in de problemen waar cliënten mee te maken kunnen krijgen.

Stem, spraak, taal, gehoor of slikken

Logopedie is zorg die nodig is bij problemen met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Denk aan onder meer:

Stem- en ademgebruik

Astma / COPD

 • hyperventilatie
 • stemklachten

Spraak

 • afwijkende mondgewoonten
 • problemen met articuleren
 • vertraagde spraakontwikkeling

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen (deze eerst noemen)
 • communicatieproblemen
 • afasie na een hersenbloeding of hersentrauma (deze laatst noemen)

Gehoor

 • (aangeboren) slechthorendheid of doofheid
 • problemen met het verwerken van geluiden, klanken en spraak

Slikken

 • eet- en drinkstoornissen
 • slikstoornissen

Onderzoek en behandeling

De logopedist kijkt eerst naar de oorzaak en de ernst van de klacht. Hoeveel last heeft de patiënt hiervan? Dat kan bij stemproblemen anders zijn dan bij bijvoorbeeld taal- of spraakproblemen. De logopedist onderzoekt ook of het probleem te maken heeft met de verstandelijke beperking. Op basis van dit onderzoek maakt de logopedist een behandelplan. De logopedist geeft ook adviezen en voorlichting en betrekt de ouders/verzorgers bij de behandeling. De patiënt krijgt soms oefeningen mee om thuis te doen.

Beter leren communiceren, horen en eten en drinken

Logopedie heeft tot doel dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven. Dat hij zich verstaanbaar kan maken. Dat andere mensen hem of haar beter verstaan of begrijpen. Of dat hij beter kan eten en drinken. In bepaalde gevallen – zoals bij een ingewikkelde zorgvraag – werkt de logopedist in een multidisciplinair team met bijvoorbeeld een arts, diëtist, ergotherapeut en gedragswetenschapper.

Extra hulpmiddelen bij communiceren

Voor bijna elk communicatieprobleem is een oplossing. Soms zijn extra hulpmiddelen nodig, zoals een spraakcomputer, foto's, plaatjes of gebarentaal. Ook problemen met kauwen en slikken zijn in veel gevallen goed te verhelpen.

Veelvoorkomende vragen

Vragen aan de logopedist gaan vaak over:

 • communicatieproblemen;
 • slechthorendheid;
 • slikproblemen;
 • het begeleiden en behandelen van kinderen met sensomotorische problemen (vaak in samenwerking met een ergotherapeut);
 • het begeleiden en behandelen van cliënten met eet- of drinkproblemen of met pre-logopedie;
 • onderzoek en advies over problemen met het gehoor;
 • advies, voorlichting en het leveren van hoortoestellen of communicatieapparatuur en training in het gebruik ervan;
 • ‘gewone' problemen die vragen om een speciale werkwijze (zoals stoornissen aan mondmotoriek, articulatie, stem, taal, dysartrie en communicatieproblemen bij anderstaligheid).

Waar vind je ons?

Wil jij graag naar een logopedist van Advisium? Ga dan eerst naar je eigen huisarts. De huisarts kan je dan doorverwijzen.
Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, [email protected].

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL