Gedragswetenschapper voor mensen met verstandelijke beperking

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met klachten zoals boosheid, angst, somberheid of sociale problemen. Zij kunnen voor begeleiding terecht bij de gedragswetenschappers van Advisium. Zij weten alles van de problemen die te maken hebben met een (licht) verstandelijke beperking.

Een orthopedagoog of een GZ-psycholoog

Onze gedragswetenschappers zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Een gedragswetenschapper kan een orthopedagoog zijn, maar bijvoorbeeld ook een GZ-psycholoog. De gedragswetenschapper onderzoekt waar de problemen vandaan komen (cognitief, adaptief, sociaal-emotioneel) en geeft advies.

Behandeling en begeleiding door de gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper maakt een behandelplan. In dit plan staat welke behandeling en begeleiding nodig is. De cliënt leert omgaan met zijn problemen, met zichzelf én met anderen. De gedragswetenschapper kijkt vooral naar iemands mogelijkheden en behoeften. Hij hoort graag wat de cliënt wil leren en wat hij anders wil doen. Zodat hij zich kan ontwikkelen.

Gedragswetenschapper: ook voor ouders/verzorgers

De gedragswetenschapper geeft ook advies aan ouders/verzorgers en aan andere mensen in de omgeving. Want ook zij moeten weten hoe zij het best met de cliënt kunnen omgaan.

De gedragswetenschapper aan huis

De gedragswetenschapper ondersteunt cliënten die thuis wonen of zelfstandig wonen. De gedragswetenschapper is betrokken bij intensieve gezinsbehandeling (behandeling in de thuissituatie) en bij hulp aan multiprobleemgezinnen. Dat zijn gezinnen waar meerdere problemen zijn, waaronder problemen met de cliënt. Ook is de gedragswetenschapper betrokken bij dagbehandelingen (naschools, onderschools en buitenschools) en bij systeemtherapie.

Veelvoorkomende vragen aan de gedragswetenschapper

Vragen aan de gedragswetenschapper gaan vaak over:

  • het beter leren begrijpen van een cliënt. Weten wat zijn of haar mogelijkheden en onmogelijkheden zijn;
  • ondersteuning en begeleiding bij zelfstandig wonen;
  • de behandeling en begeleiding van een cliënt en zijn of haar ouders/verwanten (systeem);
  • (intensieve) gezinsbehandeling;
  • multiprobleemgezinnen (crisishulp);
  • dagbehandeling;
  • ongewenst gedrag (zoals stelen, alcohol-/drugsgebruik of agressie);
  • omgaan met specifieke problematieken zoals dementie;
  • het opstellen van een behandelplan;
  • het coachen van betrokken begeleiders en anderen.

Waar vind je ons?

Wil jij graag naar een gedragswetenschapper (orthopedagoog, GZ-psycholoog) van Advisium? Ga dan eerst naar je eigen huisarts. De huisarts kan je dan doorverwijzen.

Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerksters, telefoon: 0800 3 55 55 55, [email protected].

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL