Fysiotherapeut voor mensen met een verstandelijke beperking

De fysiotherapeuten en oefentherapeuten van Advisium zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen u en uw patiënt verder helpen als zijn motorische ontwikkeling stagneert, een fysiotherapeutische behandeling onvoldoende effect heeft. Of als u een relatie vermoedt tussen de verstandelijke beperking en de klachten aan het bewegingsapparaat.

Extra kennis over verstandelijke beperking of syndroom in relatie tot de klacht

De fysio-/oefentherapeuten van Advisium onderzoeken, behandelen, adviseren en begeleiden mensen met een verstandelijke beperking.

Zij hebben extra kennis over:

  • problemen in de communicatie en samenwerking met cliënten
  • afwijkende klachtenpresentatie
  • syndromen en handicaps en de invloed daarvan op lichamelijke problemen
  • meervoudige, complexe gezondheidsproblemen.
     

Onder begeleiding van de fysio-/oefentherapeut werkt de patiënt aan verbetering van zijn lichamelijke klachten. Zodat hij makkelijker beweegt en zo zelfstandig en prettig mogelijk kan leven. Misschien is het nodig leefgewoonten te veranderen. Bijvoorbeeld door meer te fietsen of te lopen.

Ook thuis of op school

Eventueel bezoekt de fysio-/oefentherapeut de cliënt ook op school en thuis. Daar analyseert hij de situatie en instrueert hij familie, begeleiders of leerkrachten. Deze brede aanpak bevordert het effect van de behandeling.

Multidisciplinair team voor gecompliceerde hulpvragen

Bij uitgebreide of ingewikkelde vragen kunnen de fysio-/oefentherapeuten gemakkelijk hulp inroepen van andere (para)medische specialisten binnen Advisium. Dan kijkt een multidisciplinair team naar de patiënt en brengt advies uit.

De juiste hulpmiddelen

Fysio- en oefentherapeuten adviseren en begeleiden ook bij het aanmeten van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, zit- en ligortheses, spalken, loophulpmiddelen en aangepast schoeisel.

Geen verwijzing nodig

Voor de behandeling door een fysiotherapeut van Advisium is geen verwijzing nodig. De voorwaarden voor de behandeling kunnen per ziektekostenverzekering verschillen.

Telefonische vraagbaak voor arts en fysiotherapeut

Heeft u behoefte aan een telefonisch consult over de beste aanpak voor uw patiënt? Dan kunt u kosteloos tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met een fysiotherapeut van Advisium via 0800 35 555 55. Of stuur ons een mail met uw vraag

Waar vindt u ons?

Voor informatie over de voor uw patiënt of dichtstbijzijnde fysio-/oefentherapeut kunt u contact opnemen via 0800 35 555 55. Of stuur ons een mail met uw vraag.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL