Meerdere problemen in uw gezin (VG/LVG)?

Heeft u een kind met een (licht) verstandelijke beperking? En zijn in het gezin al langere tijd meerdere problemen? Dat kunt u voor stevige ondersteuning thuis terecht bij Advisium. U krijgt een gezinscoach en een casemanager. Zij werken volgens de methode Multiproblem.

Voorwaarde is, dat in uw gezin ten minste één gezinslid een (licht) verstandelijke beperking heeft. Onze specialisten hebben veel kennis van de problemen waar u als gezin tegenaan kunt lopen. Zoals problemen met geld, wonen, relaties, opvoeding, medische problemen. U bent bij ons dus op de beste plek.

Stevige ondersteuning voor uw gezin met de methode Multiproblem

Onze specialisten ondersteunen u op basis van de methode Multiproblem. We vormen een basisteam met een gezinscoach en een casemanager. De gezinscoach komt ongeveer vier uur per week bij u thuis. De coach is de vertrouwenscoach voor u en uw gezin. En helpt bij diverse situaties. De gezinscoach is ook het aanspreekpunt voor alle hulpverlening aan uw gezin.

Zodat uw gezin weer lekker 'draait' 

Samen met de gezinscoach zoekt u naar oplossingen voor alle problemen. Zoals financiële problemen, problemen op het werk, of problemen in het gezin, zoals opvoedingsproblemen. Soms gebruiken we video-hometraining. De casemanager regelt de juiste hulpverlening. Zodat uw gezin weer lekker ‘draait'.

Waar vindt u ons?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt de gezinsondersteuning?

Heeft u behoefte aan stevige gezinsondersteuning (methode Multiproblem) voor een zorgvraag én heeft uw kind een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de begeleiding vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen je ook ondersteunen bij het aanvragen van de verplichte indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg jij vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de ondersteuning vergoed op basis van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Lees meer over:

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL