Eigen Kracht conferentie: bij problemen in uw gezin

Vindt u het lastig om te gaan met gedrag van uw kind met een (licht) verstandelijke beperking? Heeft uw gezin problemen waar u zelf niet uit komt? Dan kunt u natuurlijk professionele hulp zoeken. Maar u kunt ook een beroep doen op familie, vrienden en buren. Hoe? Via een Eigen Kracht-conferentie. Advisium organiseert zo'n bijeenkomst samen met de Eigen Kracht Centrale.

Eigen Kracht-Conferentie: hulp voor uw gezin 

Bij een Eigen Kracht-conferentie heeft u als ouders zelf de touwtjes in handen. Vandaar de naam: ‘Eigen Kracht'. U nodigt zélf de mensen uit die betrokken zijn bij uw gezin en die graag willen helpen. Denk aan ondersteuning bij een ontwikkelingsachterstand, agressief gedrag of sociaal-emotionele problemen bij uw kind. Aan problemen met de opvoeding. Of aan een conflict in het gezin. Tijdens de bijeenkomst maken alle partijen samen een plan: het familieplan. Dit gebeurt zonder hulpverleners. Wel kan het zijn dat de verwijzer de plannen moet goedkeuren. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van uw kind.

Waar kunt u terecht voor de Eigen Kracht-conferentie?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt de Eigen Kracht-conferentie?

Wilt u graag begeleiding van de omgeving via de Eigen Kracht-conferentie én heeft uw kind een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de conferentie vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg u vergoed krijgt.

Heeft u geen indicatie dan kunt u misschien de conferentie door de gemeente vergoed krijgen. De vergoeding van een Eigen Kracht-conferentie verschilt per gemeente en wordt dus per aanvraag uitgezocht door de Eigen Kracht Centrale. De stichting is afhankelijk van subsidies. Sommige gemeenten willen wel zelf een vergoeding geven, andere hebben daar geen budget voor. Vergoedt uw gemeente de Eigen Kracht-conferentie niet? Dan kunt u samen met 's Heeren Loo Zorggroep bepalen wat wél mogelijk is. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de indicatie van de cliënt.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL