Wat is de ideale leeromgeving voor mijn kind met een (licht) verstandelijke beperking?

Op welke school komt mijn kind met (licht) verstandelijke beperking het best tot zijn recht? Voor een antwoord op deze vraag kunt u naar een centrum voor diagnostiek en behandeling van Advisium. Onze specialisten onderzoeken dagelijks kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking.

Onze specialisten onderzoeken dagelijks mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Uw kind is bij ons dus op de beste plek.

Diagnose en onderzoek

In onze centra voor diagnostiek en onderzoek kijken we heel zorgvuldig naar de ontwikkelbehoeften en mogelijkheden van uw kind. We onderzoeken uw kind en komen er zo achter welk onderwijs het best aansluit bij uw kind. En: welke mogelijkheden en talenten uw kind heeft. Verreweg de meeste kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking gaan naar het speciaal onderwijs. Heel soms moeten wij, vanwege de complexe problematiek, naar nog een andere oplossing zoeken. Op basis van ons onderzoek geven wij een gericht advies. Speciaal voor uw kind.

Speciaal onderwijs voor uw kind

Wij werken heel nauw samen met scholen in het speciaal onderwijs. Speciaal voor jongeren hebben wij drie scholen in het voortgezet onderwijs: het Emaus College in Ermelo, De Duinpieper in Noordwijk en De Lasenberg in Soest. In Soest bieden wij ook het zorgonderwijs-arrangement De Kolibri. Dit onderwijs is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12,5 jaar die niet terecht kunnen in het speciaal onderwijs.

Waar kunt u terecht?

Wilt eerst meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerksters, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt het onderzoek?

Heeft uw kind behoefte aan een onderzoek voor een specifieke zorgvraag én heeft uw kind een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zo'n onderzoek? Dan wordt het onderzoek vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg u vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de begeleiding vergoed op basis van de Jeugdwet.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL