Problemen in uw gezin of met kind met (licht) verstandelijke beperking?

Vindt u het lastig om te gaan met gedrag van uw kind of jongere met een (licht) verstandelijke beperking? Heeft u problemen in het gezin en komt u daar zelf niet uit? Dan kunt u voor onderzoek (diagnostiek) en begeleiding terecht bij Advisium.

Gezinsdiagnostiek: onderzoek en diagnose

Bij gezinsdiagnostiek onderzoeken we hoe het komt dat er problemen zijn binnen uw gezin. We onderzoeken de problemen, zoeken een verklaring en stellen een diagnose. Daarbij kijken we niet alleen naar het kind, maar naar het hele gezin. Dus niet alleen naar het kind met een (licht) verstandelijke beperking en de eventuele broers en zussen, maar ook naar de ouders en familie. Op deze manier brengen we in kaart of er een verband is tussen gezins- en familiefactoren en het probleemgedrag van het kind. Hierop stemmen we de eventuele behandeling af.

Familietherapie: voor gezin met (L)VG-jongere

Familietherapie is bedoeld voor ouders en verzorgers van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. U heeft als ouders eerst een gesprek met een therapeut. We horen graag van u welke problemen u ervaart in de relatie met uw kinderen, partner, ouders of andere belangrijke mensen in de omgeving. Samen met de therapeut bekijkt u of er een verband bestaat tussen de problemen uit de eigen jeugd en hoe daarmee is omgegaan. Immers, problemen van ouders kunnen onbedoeld leiden tot problemen bij het kind. Om de familierelaties goed in beeld te krijgen, werken we met een familietekening. Ook gebruiken we andere hulpmiddelen, zoals Playmobil-poppetjes.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is bedoeld als steun voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. We bespreken vragen en problemen die u ervaart in uw ouderschap:

  • wat maakt de opvoeding van uw kind met een beperking ingewikkeld of problematisch en wat gaat er wel goed?
  • wat heeft u nodig om weer met vertrouwen ouder te zijn van uw kind?
  • welke belangrijke mensen uit uw omgeving (bijvoorbeeld uw partner of uw ouders) kunnen u bij dit proces ondersteunen?

We stellen ons als doel dat u en uw kind weer samen verder kunnen!

Sherborne en Ouder Kind Interactie Bewegingsspel

Door de psychomotorisch therapeuten wordt ook Sherborne en Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) aangeboden. Dit aanbod is ontwikkeld vanuit de  "Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne (1928-1990)" en wordt aangeboden aan kinderen met hechtingsproblematiek en hun ouders. Daarnaast is deze therapievorm ook geschikt voor ouders en kinderen met problemen in de onderlinge relatie.
De Sherborne en OKI-B richt zich op de relatie tussen het kind en de ouder, door te bewegen met elkaar en op het  lichaamsbewustzijn van het kind.  Er worden geen materialen gebruikt. Het eigen lichaam en die van een ander worden ingezet om in beweging te komen, alleen of met de ander.

Door het werken aan het lichaamsbewustzijn van het kind en aan de relatie tussen ouder en kind, leert het kind vertrouwen te hebben in de ouder en in zichzelf. Dit bevordert de hechting en vergroot het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het kind. De spelvormen zijn gericht op de ontwikkeling van het kind en sluiten aan bij de huidige fase van ontwikkeling.
Dit aanbod is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot met 12 jaar.

Eigen Kracht-conferentie

U kunt ook uw familie, vrienden of buren inschakelen bij het oplossen van problemen in uw gezin. Dat kan via een eigen Kracht-conferentie, onder begeleiding van Advisium. Lees meer over de Eigen Kracht-conferentie.

Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG)

Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling is bedoeld voor het gezin van een kind of jongere met een (licht) verstandelijke beperking. De behandeling vindt vooral plaats in het gezin. Een gezinsmedewerker geeft adviezen over de opvoeding en helpt u daarmee aan de slag te gaan. Lees meer over intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG).

Waar vindt u ons?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Lees meer over:

Wie betaalt de diagnostiek en therapie?

Heeft u behoefte aan gezinsdiagnostiek of familietherapie voor een specifieke zorgvraag en én heeft uw kind een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de diagnostiek en therapie vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg u vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de begeleiding vergoed op basis van de Jeugdwet.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL