Vragen over opvoeding of ontwikkeling van uw kind met (licht) verstandelijke beperking?

Als ouder kunt u vragen hebben over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind met een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kunnen wij het best omgaan met lastig gedrag van ons kind? Met problemen met eten, slapen en spelen? En ontwikkelt ons kind zich wel goed? Met deze en andere vragen bent u welkom bij een praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster.

Begeleiding aan ouders door gezinsbegeleidster

's Heeren Loo Zorggroep biedt deze begeleiding aan ouders van een kind met een (licht) verstandelijke beperking, in samenwerking met Advisium.De gezinsbegeleidster heeft veel verstand van de vragen, zorgen en problemen die leven bij ouders met een kind met een (licht) verstandelijke beperking. U bent bij ons dus op de beste plek.

Praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG): bij vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind

Onze praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster komt bij u thuis. Samen bespreekt u uw vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. U bespreekt wat de problemen zijn en wat u zelf al hebt geprobeerd. U krijgt adviezen en tips, die u zelf gaat uitproberen. Op die manier zoekt u samen naar oplossingen die het best werken voor uw kind. U leert beter en anders omgaan met lastige situaties. De begeleiding richt zich op het functioneren van kind én gezin. Na een tijdje kunt u meestal zonder hulp weer verder.

Lees meer over:

Waar kunt u terecht?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerksters, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt de gezinsbegeleiding?

Heeft u behoefte aan praktische pedagogische gezinsbegeleiding voor een zorgvraag én heeft uw kind een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt jouw begeleiding vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen van de verplichte indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg u vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de begeleiding vergoed op basis van de Jeugdwet.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL

Waar zitten wij?