Fysiotherapie voor jonge kinderen met syndroom van Down

Heeft uw kind het syndroom van Down? Dan is de kans groot dat uw kind problemen heeft met de motorische ontwikkeling. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met kruipen, zitten, staan en lopen, door de te lage spierspanning. Of dat het evenwicht van uw kind niet goed is ontwikkeld. Voor onderzoek, advies en begeleiding kunt u naar de multidisciplinaire paramedische kliniek van Advisium.

In onze multidisciplinaire paramedische kliniek werken paramedisch specialisten volgens de BVK-methode. Ouders/verzorgers spelen hierin een belangrijke rol.

Fysiotherapie voor verbetering van motoriek en evenwicht

De BVK-methode (Basismotorische Vaardigheden van Kinderen met het syndroom van Down) is ontwikkeld door kinderfysiotherapeut dr. Peter Lauteslager, verbonden aan Advisium in Ermelo. Het is een praktische methode voor het begeleiden van de motorische ontwikkeling van jonge kinderen met het syndroom van Down. De BVK-meting geeft precies aan welke behandeling een kind nodig heeft. De meting wordt periodiek herhaald. Dat geeft de fysiotherapeut en de ouders/verzorgers inzicht in de vooruitgang van het kind. Op basis van de metingen passen we het behandelplan steeds aan.

In de kliniek werken ook ergotherapeuten en logopedisten. Zij begeleiden en behandelen spraakontwikkeling, spelontwikkeling en handmotorische vaardigheden. Ook begeleiden ze bij eten en drinken.

Grote rol bij fysiotherapie voor ouders/verzorgers

Bij de behandeling van het kind spelen de ouders/verzorgers een belangrijke rol. Met een kinderfysiotherapeut als coach leren ouders/verzorgers spelenderwijs de motoriek van hun eigen kind thuis te stimuleren. De deskundigheid van ouders/verzorgers en het plezier in bewegen van kinderen staan bij de BVK-methode centraal.

Lees meer over:

 

Waar vindt u ons?

Heeft uw kind behoefte aan fysiotherapie voor een klacht én heeft hij of zij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL