Fysiotherapie voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking

Heeft uw kind problemen met bewegen? Lichamelijke klachten? Of kan uw kind niet goed meekomen met sporten? Dat kan komen door problemen met de motoriek. Voor onderzoek en behandeling kunt u terecht bij een fysiotherapeut van Advisium. Onze fysiotherapeuten werken dagelijks met kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.

Beter leren bewegen (motoriek) met fysiotherapie

Kinderen ontwikkelen hun motoriek (het vermogen om te bewegen) al spelend. Meestal gaat dat goed. Maar niet altijd. Dat geldt voor veel kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. De kinderfysiotherapeut helpt uw kind graag verder in zijn motorische ontwikkeling.

Fysiotherapie: sterkere spieren, beter evenwicht

De kinderfysiotherapeut leert uw kind om anders bewegen. Hij houdt ook rekening met eventuele gedragsproblemen. Door de behandelingen krijgt uw kind sterkere spieren en een beter evenwicht. U en uw kind krijgen ook oefeningen, tips en adviezen mee voor thuis, school en vrije tijd. Zorg dus dat u als ouder/verzorger zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig bent.

Oefentherapie voor kinderen

Fysiotherapie wordt vaak gecombineerd met oefentherapie. Uw kind doet hier allerlei spellen, zoals balspellen en balansspellen. Zo leert het spelenderwijs om goed en gezond te bewegen. Plezier in het bewegen staat voorop.

Waar vindt u een fysiotherapeut?

Wilt u graag ondersteuning van een fysiotherapeut of oefentherapeut? Neem dan contact op met Advisium, tel. 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg u vergoed krijgt.

Wie betaalt de fysiotherapie?

Heeft uw kind behoefte aan fysiotherapie voor een klacht én heeft hij of zij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Heeft de klacht waarvoor u met uw kind naar de fysiotherapeut wilt geen directe relatie met de beperking op basis waarvan uw kind een indicatie van het CIZ heeft gekregen? Dan wordt behandeling van die specifieke klacht niet vergoed op basis van de Wlz. Afhankelijk van leeftijd, klacht en zorgpolis, wordt de behandeling dan vergoed uit de basisverzekering óf uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zult u deze behandeling – deels of geheel – zelf moeten betalen.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

  • Krijg uw kind fysiotherapie voor een chronische aandoening en is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u alle behandelingen volledig vergoed.
  • Krijgt uw kind bekken-fysiotherapie voor urine-incontinentie? Dan krijgt u maximaal 9 behandelingen vergoed.
  • Krijgt uw kind fysiotherapie omdat dat medisch noodzakelijk is (geen urine-incontinentie) en is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u 9 behandelingen volledig vergoed.
  • Gaat uw kind zwemmen in groepsverband en/of in een warmwaterbad? Dan krijgt u geen vergoeding.

Om een vergoeding te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Bij een chronische aandoening hebt u een verklaring nodig van de verwijzer (huisarts of specialist).

Voor eventuele vergoedingen op basis van een aanvullende verzekering adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen verzekeraar.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL