Problemen met eten, drinken en slikken bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Heb je een (licht) verstandelijke beperking? Verslik je je vaak tijdens het eten of drinken? Moet je vaak hoesten tijdens het eten en drinken? Gaat eten en drinken niet prettig? Of heb je moeite om bepaald eten weg te krijgen? Dat is vervelend. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Voor onderzoek, behandeling en begeleiding kun je terecht bij de eet- en drinkpoli van Advisium.

Onze specialisten werken dagelijks met mensen met een (licht) verstandelijke beperking en eet- en drinkproblemen. Zij begeleiden mensen van alle leeftijden. Van baby tot oudere. Zij zijn ook gespecialiseerd in eet- en drinkproblemen bij mensen met autisme.

Gevolgen van slikproblemen bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking verslikken zich vaker dan anderen. Eén op de twee mensen met een (licht) verstandelijke beperking van 49 jaar en ouder heeft last van slikstoornissen. En bij kinderen met spasticiteit en een verstandelijke beperking heeft zelfs 99% last van een slikstoornis. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Je kunt ondervoed raken. Het eten kan de luchtweg blokkeren. Er kan ook eten in je longen terechtkomen, met een longontsteking als mogelijk gevolg. Onze specialisten geven adviezen en behandeling zodat het eten en drinken weer veilig verloopt.

Onderzoek bij de eet- en drinkpoli

Heb jij voedings- en slikproblemen? Maak dan eerst een afspraak bij de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Als hij zelf geen oplossing heeft, dan verwijst de AVG je door naar de eet- en drinkpoli. Hier werken diverse specialisten, zoals een logopedist, een diëtist, een ergotherapeut, een gedragskundige en een fysiotherapeut. Bij de eet- en drinkpoli onderzoeken we hoe het komt dat jij slikproblemen hebt.

Begeleiding van mensen met (lichte) verstandelijke beperking

Daarna maken we een plan waarin staat hoe we je kunnen begeleiden. Natuurlijk doen we dat in samenwerking met jou. We kunnen je helpen veiliger te leren eten of drinken. Door je te leren andere dingen te eten. Of door je lichaamshouding te veranderen. Ook adviseren we je ouders/verzorgers. Zij kunnen je ondersteunen om de adviezen toe te passen. Bij het onderzoek en de behandeling werken we zonodig samen KNO-artsen en met slikteams in diverse ziekenhuizen.

Waar vind je onze eet- en drinkpoli?

Wil jij hulp of advies van de specialisten van de eet- en drinkpoli van Advisium? Ga dan eerst naar je eigen huisarts. De huisarts kan je dan doorverwijzen.
Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt de eet- en drinkpoli?

Heb jij behoefte aan begeleiding bij Advisium én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).