Heb je een (licht) verstandelijke beperking en moeite met dagelijkse handelingen?

Heb jij een (licht) verstandelijke beperking en moeite met lopen, wassen, afwassen, aankleden of fietsen? Of met een andere dagelijkse handeling? Dan kun je naar een ergotherapeut van Advisium. Onze ergotherapeuten weten alles van de problemen waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. Zij kunnen jou dus als beste begeleiden. Zodat je zo prettig en zelfstandig mogelijk kunt leven.

Welkom bij de ergotherapeut

Een ergotherapeut onderzoekt waarom jij bepaalde dagelijkse handelingen in en om je eigen huis niet (meer) goed kunt uitvoeren. Onze ergotherapeuten werken dagelijks met mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij begrijpen jou dus heel goed. Je bent van harte welkom!

Ergotherapie: onderzoek, voorlichting en begeleiding

De ergotherapeut onderzoekt waarom jij bepaalde dagelijkse handelingen of activiteiten niet (meer) goed kunt. Jij kunt ook zelf vertellen wat je moeilijk vindt en wat je graag wilt leren. Samen met de ergotherapeut ga jij op zoek naar oplossingen. Je leert nieuwe vaardigheden aan. Of je leert op een andere manier een dagelijkse handeling uit te voeren. Ook kan de ergotherapeut jouw ouders of begeleiders uitleggen hoe zij jou het best kunnen helpen.

Waar vind je een ergotherapeut?

Wil jij graag naar een ergotherapeut van Advisium? De huisarts kan je doorverwijzen of er kan een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig zijn.

Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt deze behandeling?

Heb jij behoefte aan ergotherapie voor een hulpvraag én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Heeft de klacht waarvoor jij naar de ergotherapeut wilt geen directe relatie met de beperking op basis waarvan jij een indicatie van het CIZ hebt gekregen? Dan wordt behandeling van die specifieke klacht niet vergoed op basis van de Wlz. Afhankelijk van je leeftijd, klacht en zorgpolis, wordt jouw behandeling dan vergoed uit de basisverzekering óf uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zal jij deze behandeling – gedeeltelijk of volledig – zelf moeten betalen.

Vergoedingen uit de basisverzekering

Voor ergotherapie krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding van maximaal 10 uur per kalenderjaar. Wel is het verplichte eigen risico van toepassing. Dit geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent.

Heeft de ergotherapeut een contract met je zorgverzekeraar? Dan heb je geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. Heeft de ergotherapeut geen contract met je zorgverzekeraar? Dan heb je wél een verwijzing nodig.

Voor eventuele vergoedingen op basis van een aanvullende verzekering adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen verzekeraar.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL