Ondersteuning bij epilepsie bij mensen met (licht) verstandelijke beperking

Heb jij regelmatig last van epilepsie? Dan ben je niet de enige. Gemiddeld heeft bijna één op de drie mensen met een (licht) verstandelijke beperking ook epilepsie. Leven met epilepsie is niet altijd gemakkelijk. Voor behandeling en begeleiding ben je welkom bij de specialisten van Advisium.

Behandeling van epilepsie bij (licht) verstandelijke beperking

Onze artsen verstandelijk gehandicapten (AVG-arts) zijn specialisten in het ondersteunen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij kunnen jou dus als beste onderzoeken, adviseren en begeleiden. De meeste mensen met epilepsie behandelen we met medicijnen. Soms is een operatie zinvol; bijvoorbeeld als medicijnen niet aanslaan of als de epilepsie onaanvaardbare bijwerkingen heeft. Sommige cliënten, meestal kinderen, volgen een ketogeen-dieet. Onze specialisten helpen jou in het omgaan met epilepsie in het dagelijkse leven.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een hersenaandoening die zorgt voor aanvallen. Bij iedereen is die aanval anders. Sommige mensen raken bewusteloos, vallen en gaan schokken in armen en benen. Andere mensen voelen vreemde tintelingen en horen vreemde geluiden. En nog weer anderen staren een tijdje voor zich uit en zijn dan niet aanspreekbaar. Een epilepsieaanval komt meestal onverwacht. Daardoor is zo'n aanval een akelige en angstige ervaring die nooit went.

Waar vind je ons?

Wil jij graag begeleiding van Advisium? De huisarts kan je doorverwijzen. Er is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt deze behandeling?

Heb jij behoefte aan behandeling voor jouw epilepsie én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Lees meer over:

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL