Problemen met eten en gewicht bij (licht) verstandelijke beperking

Heb jij een (licht) verstandelijke beperking, syndroom, autisme en/of psychische stoornis? En heb je problemen met eten, drinken en/of met je gewicht? Dan kun je voor behandeling terecht bij de polikliniek Eet- en Gewichtsproblematiek van Advisium.

Voor complexe problemen met eten en/of drinken

Onze specialisten hebben veel kennis van de complexe problemen met eten en met het omgaan met eten en drinken. Met als bijzondere expertise: het begeleiden van mensen met het Prader Willi Syndroom (PWS).

Gezonder gewicht, gezond eten

Goed eten is belangrijk. Maar het kan zijn dat je door jouw complexe problematiek niet goed eet. Dat je teveel eet, of juist te weinig. Of dat je met weinig variatie en dwangmatig steeds hetzelfde eet en drinkt. Dan ben je welkom bij de polikliniek eet- en gewichtsproblematiek. We onderzoeken jou en maken een plan. En we gaan aan de slag. Voor een gezonder gewicht en gezonder eten. We hebben ook aandacht voor jouw achterliggende probleem. Het doel? Dat jij weer prettiger en gezonder kunt leven!

Wij behandelen kinderen, jongeren en volwassenen 

De polikliniek heeft zich gespecialiseerd in het behandelen kinderen, jongeren en volwassen die een eet- en gewichtsproblematiek hebben in combinatie met:
• een (licht) verstandelijke beperking
• diabetes
• een ontwikkelingsstoornis
• gedragsproblematiek
• het Prader Willi Syndroom
• andere syndromen (zoals Down, Laurence Moon Biedl/ Bardet Biedl, fragiel-X-syndroom met fenotype PWS, Williams, VCF-syndroom en Cohen)
• gedragsregulerende medicatie
• eetstoornissen, zoals anorexia, boulimia nervosa en binge eating disorder;
• andere voedingsstoornissen
• chromosale obesitas
• psychiatrische problematiek in combinatie met eet- en gewichtsproblemen
• ASS (autisme spectrum stoornis) of PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
• Kauw- en slikproblemen

Happy Weight Stippenplan

Wij werken veel met het Happy Weight Stippenplan. Dit is een programma over eten en drinken, met plaatjes en stippen. Groene stippen voor gezond eten en oranje stippen voor minder gezond eten. Er zijn geen rode stippen, want niets is verboden in het Stippenplan. Je mag alles eten, als je maar weet hoeveel. Als jij je goed houdt aan het aantal stippen per dag, val je af. Het Stippenplan is in 1991 onder andere bedacht door José Veen, kinderdiëtist en diëtist verstandelijk gehandicaptenzorg (DVG).

Waar vind je ons?

Wil jij graag afvallen met het Happy Weight Stippenplan? Neem dan contact op met Advisium, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]. Wij kunnen jou ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel en welke zorg jij vergoed krijgt.

Lees meer over:

Wie betaalt de begeleiding?

Wil jij graag begeleiding voor jouw zorgvraag én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze begeleiding? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Heeft de zorgvraag waarvoor jij graag begeleiding wilt geen directe relatie met de beperking op basis waarvan jij een indicatie van het CIZ hebt gekregen? Dan wordt de begeleiding voor die specifieke zorgvraag niet vergoed op basis van de Wlz. Afhankelijk van jouw leeftijd, zorgvraag en zorgpolis, wordt advisering van een diëtist - gedeeltelijk - vergoed uit de basisverzekering of soms gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

Voor advies van een diëtist krijg je vanuit de basisverzekering een vergoeding van maximaal 3 uur per kalenderjaar. Wel is het verplichte eigen risico van toepassing. Dit eigen risico geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent.

Heeft de diëtist een contract met je zorgverzekeraar? Dan heb je geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. Heeft de diëtist geen contract met je zorgverzekeraar? Dan heb je wél een verwijzing nodig.

Voor eventuele vergoedingen op basis van een aanvullende verzekering adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar.

Het Happy Weight Stippenplan wordt niet standaard vergoed. Dit hangt af van de zorgverzekeraar. Op www.happyweightstippenplan.nl staat welke zorgverzekeraars Het Happy Weight Stippenplan vergoeden.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL