Fysiotherapie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Heb jij een (licht) verstandelijke beperking en heb je pijn in je gewrichten of spieren? Heb jij moeite met lopen, zitten of liggen? Of vind jij het moeilijk om je evenwicht te bewaren (motoriek)? Dan kun je naar een fysiotherapeut van Advisium.

Onze fysiotherapeuten weten alles van problemen waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. Zij begrijpen jou dus goed.

Fysiotherapie: voor last met lopen, zitten of liggen

Heb jij last met bewegen? Ga dan altijd eerst naar je eigen huisarts Misschien is je klacht snel weer over. Heb je toch meer zorg nodig? Dan kun je naar een fysiotherapeut van Advisium. Samen bekijken we hoe we jou het best kunnen helpen.

Een fysiotherapeut onderzoekt, begeleidt en behandelt mensen met problemen die te maken hebben met lichaamshouding en beweging. Onze fysiotherapeuten behandelen en begeleiden mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben meer kans op problemen met bewegen en lichaamshouding.

Onderzoek, advies en behandeling

Als je bij onze fysiotherapeut komt, krijg je eerst een onderzoek. De fysiotherapeut kijkt dan hoe jij beweegt. Hij onderzoekt ook hoe jij staat, zit en ligt. Als het onderzoek klaar is, maakt de fysiotherapeut een behandelplan. Daarin staat hoe hij jou wil behandelen. Je krijgt meestal ook oefeningen. En misschien adviseert de fysiotherapeut dat jij meer gaat bewegen, zoals fietsen of lopen.

Lichamelijke klachten door je werk?

Heb jij problemen met bewegen op het werk? Zoals pijn bij het zitten, lopen of staan? Of pijn bij het tillen van zware spullen? Ook dan kun jij naar een fysiotherapeut van Advisium. De fysiotherapeut komt bij jou op het werk. Hij onderzoekt waar je klachten vandaan komen. Hij geeft jou en je werkgever adviezen. Het kan zijn dat jij behandelingen nodig hebt van de fysiotherapeut. Soms is een hulpmiddel de oplossing. Zoals een stoelkussen, aangepaste schoenen of een brace (een band ter bescherming van elleboog, pols of knie).

Hulpmiddelen

Het kan zijn dat jij een hulpmiddel nodig hebt om weer beter en vrijer te kunnen bewegen, zitten of liggen. De fysiotherapeut adviseert jou hierover. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn: steunzolen, aangepaste schoenen, (sport)rolstoelen en loophulpmiddelen.

Fysiotherapie voor kinderen met (L)VG

Heeft uw kind problemen met bewegen? Lichamelijke klachten? Of kan uw kind niet goed meekomen met sporten? Voor onderzoek en behandeling kan u uw kind terecht bij een fysiotherapeut van Advisium. Lees meer over fysiotherapie voor kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Waar vind je een fysiotherapeut?

Wil jij graag naar een fysiotherapeut van Advisium? Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts of je hebt een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt de fysiotherapie?

Heb jij behoefte aan fysiotherapie voor een klacht én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Heeft de klacht waarvoor jij naar de fysiotherapeut wilt geen directe relatie met de beperking op basis waarvan jij een indicatie van het CIZ hebt gekregen? Dan wordt behandeling van jouw specifieke klacht niet vergoed op basis van de Wlz. Afhankelijk van je leeftijd, klacht en zorgpolis, wordt jouw behandeling dan vergoed uit de basisverzekering óf uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zal jij deze behandeling – deels of geheel – zelf moeten betalen.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

  • Krijg jij fysiotherapie voor een chronische aandoening en ben je jonger dan 18 jaar? Dan krijg je alle behandelingen volledig vergoed.
  • Krijg jij fysiotherapie voor een chronische aandoening en ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je de eerste 20 behandelingen zelf. Alle behandelingen daarna krijg je volledig vergoed.
  • Krijg jij bekken-fysiotherapie voor urine-incontinentie? Dan krijg je maximaal 9 behandelingen vergoed.
  • Krijg jij fysiotherapie omdat dat medisch noodzakelijk is (geen chronische indicatie urine-incontinentie) en ben jij jonger dan 18 jaar? Dan krijg je 9 behandelingen volledig vergoed.
  • Krijg jij fysiotherapie voor een niet-chronische klacht en niet voor urine-incontinentie? Én ben jij jonger dan 18 jaar? Dan krijg je geen vergoeding.

Let op: in alle bovenstaande gevallen komt het verplichte eigen risico voor jouw eigen rekening. Dit eigen risico geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent.

Om een vergoeding te krijgen, heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Bij een chronische aandoening heb je een verklaring nodig van de verwijzer (huisarts of specialist).

Voor eventuele vergoedingen op basis van een aanvullende verzekering adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen verzekeraar.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL