Training voor LVG-jongeren met gedragsproblemen

Ben jij vaak boos of agressief? Vind je het moeilijk om 'nee' te zeggen? Word je weleens gepest? Heb jij een verslaving? Of steel jij weleens? Dan ben jij voor training en begeleiding welkom bij Advisium.

KAT: voor meisjes met (licht) verstandelijke beperking van 15-18 jaar

De Kortdurende Adolescenten Therapiegroep (KAT) is een groepstherapie voor meisjes met een (licht) verstandelijke beperking van 15 tot en met 18 jaar. De meisjes werken aan hun zelfbeeld en eigenwaarde en leren problemen handig en zelfstandig oplossen. Thema's die aan bod komen zijn: je sterke kanten leren kennen, jezelf sterk denken, problemen op stage en in vriendschap, psycho-educatie over je beperkingen en mogelijkheden, nadenken over toekomstperspectieven en zorgen voor je eigen veiligheid. De deelnemers doen creatieve activiteiten en rollenspellen en krijgen oefenopdrachten. Ouders en leerkrachten worden nauw betrokken bij de groepstherapie. De therapiebestaat uit tien bijeenkomsten.

Samen Stevig Staan: voor jongeren en hun ouders 

De groepstraining ‘Samen Stevig Staan' is bedoeld voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen van 9 tot en met 16 jaar, en hun ouders. Het programma bestaat uit een oudertraining en een jongerentraining.

De oudertraining duurt tien bijeenkomsten. Jouw ouders oefenen met complimenten geven, belonen, grenzen stellen en het scheppen van voorwaarden.

De jongerentraining bestaat uit twaalf bijeenkomsten. Jij leert je eigen gevoelens kennen en herkennen. Jij leert beter omgaan met boosheid, met problemen in het contact met anderen en met lastige situaties. Het doel van deze training? Je voelt je beter. En de dingen die je leert in de training kun je direct gebruiken, thuis en op school.

Baanbreker: voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen 

Het programma Baanbreker is bedoeld voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen vanwege hun problemen in combinatie met hun (licht) verstandelijke beperking. Je krijgt een vaste begeleider, die zorgt dat jij passende begeleiding en behandeling krijgt. Hij heeft respect voor jou en zorgt dat jij je veilig voelt. Baanbreker werkt samen met partijen zoals Jeugdzorg, verslavingszorg, psychiatrie, jeugd-GGZ, zorgkantoren en gemeenten.

Rots en Watertrainingen

De Rots en Watertherapiegroep is voor zowel jongens als meiden met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, die zichzelf in sociale situaties overschreeuwen, snel ruzie zoeken of juist moeite hebben om voor zichzelf op te komen en gemakkelijk over hun eigen grenzen laten gaan. In de therapiegroep wordt de methodiek van het Rots- en Waterprogramma toegepast. Dit is een sociale en emotionele weerbaarheidstraining, waarbij naast het werken aan fysieke weerbaarheid ook duidelijk de nadruk ligt op het ontwikkelen van mentale en sociale vaardigheden. De belangrijkste doelen van het Rots en Waterprogramma zijn het vergroten van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Jongens en meiden leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar leren ook hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water.) Afhankelijk van de situatie zal voor een Rots- of Waterhouding worden gekozen. Door in veel situaties te ervaren wat het effect is van deze houdingen, leren de jongeren steeds beter hoe ze kunnen reageren in een situatie en zelf een keuze te maken.

Psychofysieke didactiek

In het programma werken jongeren vanuit een psychofysieke didactiek: dit betekent dat startend vanuit een fysieke invalshoek met veel fysieke oefeningen, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en aangeleerd. Het programma is zeer fysiek, biedt voor ieder veel plezier, en wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten.

Deze therapiegroep wordt aangeboden door de psychomotorische therapeuten.

Deze trainingen zijn bedoeld voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Ook ondersteunen wij de ouders/verzorgers.

Therapieën

Bij Advisium werken verschillende therapeuten waar jongeren terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en begeleiding. Lees meer over onze therapeuten.

Waar vind je ons?

Wil jij meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]

Bent u een professional? Bel dan 0800 3 55 55 55 en kies ‘Huisarts of andere professional'.

Wie betaalt de training?

Wil jij graag een training volgen voor jouw zorgvraag én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de training vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen je ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg jij vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de training vergoed op basis van de Jeugdwet.

Lees meer over:

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL