Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Heb jij een (licht) verstandelijke beperking en heb je een vraag over seksualiteit en seks? Wilt u als ouder of verzorger graag advies en begeleiding over de seksualiteit van uw kind? Of is deskundige ondersteuning nodig vanwege (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag?

Ga dan naar een seksuologe-psychologe van Advisium. Zij weet alles van de problemen waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking mee te maken kunnen krijgen. Je bent hier dus op de beste plek.

Seksuologe voor mensen met (licht) verstandelijke beperking

Mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder dan anderen. Zij hebben meer dan anderen moeite met seksualiteit. Bovendien krijgen zij vaker dan anderen te maken met grensoverschrijdend gedrag. Als slachtoffer, als dader of beide. Dat komt onder meer door hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid van anderen. Het is belangrijk dat mensen terecht kunnen bij een specialist op het gebied van seksualiteit bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Seksuele voorlichting, begeleiding of behandeling

De seksuologe-psychologe behandelt heel veel verschillende vragen op het gebied van seksualiteit. Ze houdt gesprekken met de cliënt, met ouders/verzorgers en eventueel met andere betrokkenen. En ze verzamelt informatie. Daarna doet zij een voorstel voor begeleiding en/of behandeling. Soms gaat het om seksuele voorlichting. Maar als het gaat om een complexere vraag, dan werkt de seksuologe-psychologe samen met bijvoorbeeld een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en een gedragswetenschapper.

Therapieën bij grensoverschrijdend gedrag (waaronder EMDR)

Grensoverschrijdend gedrag kan een traumatische ervaring zijn. Het is belangrijk dat je hier niet mee blijft rondlopen. De seksuologe-psychologe zal je adviseren naar een therapeut van Advisium te gaan. We hebben veel soorten therapieën. In sommige therapieën staan het ‘doen' en ‘ervaren' centraal. Zoals muziektherapie en beeldende therapie. We geven ook gesprekstherapie en EMDR-therapie (traumabehandeling). Lees meer over onze therapeuten.

Waar vindt u ons?

Wilt u graag naar de seksuologe-psychologe van Advisium? Ga dan eerst naar uw eigen huisarts. De huisarts kan je dan doorverwijzen.

Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]

Bent u een professional? Bel dan 0800 3 55 55 55 en kies ‘Huisarts of andere professional'.

Wie betaalt de seksuologe-psychologe?

Heb jij behoefte aan een consult bij de seksuologe-psychologe van Advisium én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? Dan wordt jouw behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen jou ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg jij vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de behandeling vergoed op basis van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Afhankelijk van je leeftijd, klacht en zorgpolis, kan jouw behandeling ook vergoed worden uit de basisverzekering óf uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zal jij deze behandeling – deels of geheel – zelf moeten betalen.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL