Ondersteuning bij niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Heb jij een niet-aangeboren hersenletsel NAH)? Bijvoorbeeld door een hersenbloeding, hartstilstand, ongeluk of infectie? Voor zorg en begeleiding ben je welkom bij de specialisten van 's Heeren Loo en Advisium.

Onderzoek, behandeling en begeleiding van NAH

Bij 's Heeren Loo en Advisium werken specialisten die veel kennis hebben van het onderzoeken, begeleiden en behandelen van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Zij ondersteunen jou. Zodat jij een zo fijn mogelijk leven hebt. Woon jij zelfstandig? Dan kun jij bij ons dagbesteding doen.

De begeleiders van dagbesteding werken nauw samen met onze medische en paramedische specialisten en onze gedragswetenschappers. Bij de begeleiding maken wij gebruik van verschillende methodieken. Vaak betrekken we ook de ouders, partners en kinderen bij de zorg.

De behandeling die jij nodig hebt

De behandeling of begeleiding hangt af van jouw zorgvraag. We kijken naar wat jij wilt en kunt (competenties). En we kijken naar wat jij aankunt (draagkracht). Wij geven jou dus de ondersteuning die jij nodig hebt: behandeling, dagbesteding of werken bij een bedrijf. Dit doen we in samenwerking met 's Heeren Loo.

Waar vind je ons?

Wil jij meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]

Bent u een professional? Bel dan 0800 3 55 55 55 en kies ‘Huisarts of andere professional'.

Wie betaalt jouw behandeling?

Heb jij behoefte aan behandeling en begeleiding voor jouw niet-aangeboren hersenletsel? Én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt jouw behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Heeft het niet-aangeboren hersenletsel waarvoor jij naar de psycholoog of psychotherapeut wilt geen directe relatie met de beperking op basis waarvan jij een indicatie van het CIZ hebt gekregen? Dan wordt behandeling van die specifieke klacht niet vergoed op basis van de Wlz.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de behandeling vergoed op basis van de Jeugdwet.

Afhankelijk van je leeftijd, klacht en zorgpolis, kan jouw behandeling ook vergoed worden uit de basisverzekering óf uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zal jij deze behandeling – deels of geheel – zelf moeten betalen.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

  • Volledig vergoed worden: basiszorg, GGZ, diagnostiek en kortdurende behandeling in verband met een niet-complexe psychische stoornis. Wel geldt hiervoor het eigen risico. Dit eigen risico geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent.
  • Kindertherapie (psychomotorisch) wordt niet vergoed.
  • Behandeling van leerproblemen bij kinderen wordt niet vergoed.
  • Lichaamsgerichte psychotherapie wordt volledig vergoed. Wel geldt hiervoor het eigen risico.
  • Tweedelijns psychotherapie wordt volledig vergoed. Wel geldt hiervoor het eigen risico.
  • Psychoanalyse voor een werk- of relatieproblematiek of aanpassingsstoornissen worden niet vergoed.
  • Psychosociale therapie wordt niet vergoed.

Let op: heeft de psycholoog of psychotherapeut geen contract met je zorgverzekeraar? Dan kan de vergoeding lager zijn.

Voor eventuele vergoedingen op basis van een aanvullende verzekering adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen verzekeraar.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL