Behoefte aan naschoolse dagbehandeling voor uw kind (VG of LVG)?

Heeft uw kind een (lichte) verstandelijke beperking? Weet u zich geen raad met de opvoeding en bent u bang dat uithuisplaatsing nodig is? Dan kunt u bij ons terecht voor naschoolse dagbehandeling. ‘s Heeren Loo biedt dit in samenwerking met Advisium.

Onze orthopedagogen hebben veel verstand van het begeleiden van jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Wij kunnen u en uw kind dus als beste ondersteunen.

Voor LVG-jongeren met gedragsproblemen

Bij naschoolse dagbehandeling blijft uw kind thuis wonen. Na schooltijd komt uw kind minimaal 2 keer per week en maximaal 5 keer per week op een van onze locaties. In overleg met u maken wij een individueel behandelplan voor uw kind. Daarin staan niet alleen de problemen van uw kind, maar ook de talenten. We besteden in het plan aandacht aan thuis én school. En we denken met u mee over hoe u thuis omgaat met uw kind. In de naschoolse dagbehandeling ligt de nadruk op het opvoeden. Belangrijk zijn: orde, structuur en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Wilt u graag ook thuis hulp om het gedrag van uw kind te helpen veranderen? Ook dat kan.

Het doel van naschoolse dagbehandeling

Met de naschoolse dagbehandeling willen wij de problemen van uw kind en uw gezin verminderen. En we willen uithuisplaatsing van uw kind voorkomen. Naschoolse dagbehandeling is ook mogelijk om de overgang van een behandelgroep naar de thuissituatie te vergemakkelijken.

Waar vindt u ons?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wie betaalt de naschoolse dagbehandeling?

Heeft u behoefte aan naschoolse behandeling voor uw kind voor een specifieke zorgvraag én heeft uw kind een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de naschoolse dagbehandeling voor deze specifieke zorgvraag vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen je ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg jij vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de dagbehandeling vergoed op basis van de Jeugdwet.

Lees meer over:

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL