Waarom heeft mijn kind gedragsproblemen?

Is uw kind vaak angstig of boos? Trekt het zich vaak terug? Of vertoont uw kind een ander gedragsprobleem? Dan wilt u graag weten hoe dat komt. En welke mogelijkheden er zijn om dit probleem te verminderen of op te lossen. Bij Advisium kunt u terecht voor een psychologisch onderzoek (psychodiagnostiek). Wij zijn er speciaal voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking.

Onze specialisten weten alles van de problemen waar een jongere met een (licht) verstandelijke beperking mee te maken kan krijgen. U bent bij ons dus op de beste plek.

Onderzoek naar gedrag van van jongeren met (licht) verstandelijke beperking

Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking kunnen eerder vastlopen dan leeftijdsgenoten. Thuis, op school of in hun vrije tijd. De oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Het probleemgedrag kan te maken hebben met de verstandelijke beperking, maar ook met de sociaal- emotionele ontwikkeling of met de gezinssituatie. In sommige gevallen is sprake van seksueel misbruik. Een psychologisch onderzoek (psychodiagnostiek) geeft hierover duidelijkheid. Dit onderzoek is bestemd voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en gedragsproblemen vanaf ongeveer zes jaar. We betrekken ouders voortdurend bij het onderzoek.

Psychologisch onderzoek, advies en behandeling

We onderzoeken eerst uitgebreid de intelligentie en de persoonlijkheid van uw kind. Wij voeren gesprekken met ouders/verzorgers en vragen ouders en leerkrachten vragenlijsten in te vullen. Wij onderzoeken uw kind met behulp van allerlei testen: vragenlijsten, opdrachten, observatie en gesprekken.

De resultaten van het onderzoek bespreken wij met ouders, verzorgers en eventuele andere betrokkenen. We vertellen wat u zelf kunt doen en we geven advies over een mogelijke behandeling.

Duidelijkheid over de oorzaken

Het onderzoek maakt de verschillende oorzaken van het probleemgedrag duidelijk. Bijvoorbeeld waarom uw kind zich moeilijk kan concentreren. Niet kan lezen of rekenen. Vaak dingen vergeet. Of sociale situaties verkeerd inschat. Ook kunnen we eventuele ontwikkelings- en gedragsstoornissen opsporen. We houden u als ouders voortdurend betrokken bij het onderzoek. U kunt ook bepalen op welke vragen het onderzoek zich moet richten.

Waar vindt u ons?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]

Bent u een professional? Bel dan 0800 3 55 55 55 en kies ‘Huisarts of andere professional'.

Wie betaalt het onderzoek (psychodiagnostiek)?

Heeft u voor een specifieke zorgvraag behoefte aan psychodiagnostiek voor uw kind, én heeft uw kind een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg u vergoedt krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking op basis van de Jeugdwet dan wordt de behandeling vergoed op basis van de Jeugdwet.

Tot slot is ook psychodiagnostiek mogelijk op basis van de zorgverzekering of op eigen rekening.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL