Traumatherapie bij een (licht) verstandelijke beperking

Heb jij iets heel ergs meegemaakt? Voel je je daardoor vaak angstig? Onveilig? Schrikkerig? Eenzaam? Verdrietig? Heb je last van nachtmerries over wat er gebeurd is? Zie je het steeds weer voor je? Dan kan therapie je helpen.

Wat is een trauma?

Sommige kinderen maken heel ingrijpende, schokkende of extreme gebeurtenissen mee, zoals een ongeluk, brand of het overlijden van iemand waar je veel van hield. Het kan ook zijn dat je te maken hebt gehad met pesten, seksueel misbruik, geweld of intimidatie. Zulke heftige gebeurtenissen noemen we ook wel trauma. Iedereen reageert anders op zulke traumatische ervaringen. De één wil het liefst vergeten wat er gebeurde. De ander wil er juist over praten. Voor iedereen geldt dat je gevoel van basisveiligheid door deze gebeurtenis in één klap weg is. Hierdoor kun jij je bang, boos, somber, schrikkerig, agressief, verdrietig, eenzaam of machteloos voelen. Je kunt last krijgen van nachtmerries, moeite hebben met concentratie of stil voor je uit kijken. Sommigen trekken zich terug in hun eigen wereld. Soms kan het zijn dat er ineens "vanuit het niets" heftige gevoelens bij je naar boven komen. Dit zijn normale reacties als je zoiets ingrijpends hebt meegemaakt. Vaak kan je het met hulp van betrouwbare mensen uit je omgeving, of met lotgenoten verwerken. Wanneer je er echter na langere tijd nog steeds last van hebt, kan therapie je helpen.

Hoe werkt traumatherapie?

In de therapie kun je in een veilige omgeving je gevoelens uiten. De therapeut zal je uitleg geven over reacties op schokkende gebeurtenissen. In de therapie ga je oefenen en samen met de therapeut uitzoeken hoe jij je emoties weer onder controle kunt krijgen. Je leert hoe je kunt ontspannen wanneer de spanning oploopt. Zo ga je in kleine stapjes de nare herinneringen een plek geven. Op welke manier dat gebeurt, hangt een beetje af van hoe oud je bent en wat je fijn vindt om te doen: het kan door creatieve therapie, schrijftherapie, cognitieve gedragstherapie, speltherapie of psychomotorische therapie. Er is nog een andere vorm van therapie die kan helpen om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Die therapie heet EMDR. Daarover kun je hieronder lezen.

EMDR: bij ongeluk, sterfgeval, mishandeling of andere nare gebeurtenis

EMDR staat voor EMDR staat voor Eye Movement Desentization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die iets ergs hebben meegemaakt en daardoor psychische problemen hebben gekregen. Wetenschappers denken dat dit komt omdat die vervelende herinnering verkeerd is opgeslagen in de hersenen. Met EMDR behandelen we onder meer:

  • het overlijden van ouders, familie of vrienden
  • een mishandeling
  • seksueel misbruik
  • een ongeluk of brand

EMDR bij (licht) verstandelijke beperking

De EMDR-therapeuten van Advisium hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. We begrijpen jou dus goed. We maken eerst rustig kennis. Zodat wij weten wie jij bent en welke problemen jij ervaart. En jij leert de therapeut kennen. We vinden het belangrijk dat jij je prettig voelt.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut vraagt jou eerst wat er is gebeurd. Daarna vraagt ze wat het naarste moment is. Je moet daar dan een plaatje van maken in je hoofd. Terwijl jij je concentreert op dat plaatje, leidt de therapeut je af. Daardoor worden om de beurt je linker en je rechter hersenen geprikkeld. Er zijn drie manieren:

  • met je ogen de vingers van de therapeut volgen (van links naar rechts)
  • luisteren naar klikgeluidjes op de koptelefoon (van links naar rechts)
  • met je handen trommelen op de handen van de therapeut (of hij op jouw handen)

De therapeut zal je steeds vragen of je merkt dat er iets met je gebeurt. Dat kunnen beelden, gedachten of gevoelens zijn, maar ook spanning of pijn. De behandeling gaat net zolang door totdat jij geen last meer hebt van dat nare plaatje. Een vervelende herinnering wordt zo een gewone herinnering.

Waar vind je ons?

Heb jij problemen waardoor jij minder goed in je vel zit? Ga dan eerst naar jouw eigen huisarts. De huisarts kan jou doorverwijzen naar Advisium.

Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected].

Wij kunnen je ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg jij vergoed krijgt.

Bent u een professional? Bel dan 0800 3 55 55 55 en kies ‘Huisarts of andere professional'.

Wie betaalt jouw therapie?

Heb jij behoefte aan een therapie voor een klacht én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt de therapie vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen je ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg jij vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking op basis van de Jeugdwet dan wordt de therapie vergoed op basis van de Jeugdwet.

Tot slot is ook therapie mogelijk op basis van de zorgverzekering of op eigen rekening.

 

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL