Kun jij niet praten of heb je moeite met communiceren?

Heb jij naast je (lichte) verstandelijke beperking problemen met communiceren? Kun je niet praten? Of kun jij je moeilijk uiten? Vind jij het lastig om gesprekken of opdrachten goed te begrijpen? Dan kan extra ondersteuning in de communicatie je mogelijk helpen.

Ondersteuning van mensen met (licht) verstandelijke beperking

Er zijn veel manieren en hulpmiddelen om de communicatie te verbeteren. Het is niet altijd haalbaar om het praten te verbeteren. Soms zijn er heel handige hulpmiddelen die je tijdens de communicatie kunt gebruiken. Samen met de logopedist onderzoeken we wat het beste bij jou past. Daarbij gaan we samen op zoek naar middelen. Zodat andere mensen jou goed begrijpen. Wij vinden het belangrijk dat ook de mensen uit jouw omgeving (zoals je ouders, verzorgers en vrienden) worden geholpen. Zodat zij jou goed begrijpen.

Hulpmiddelen: apps, computer, fotoboek en meer

Hulpmiddelen die je kunt gebruiken om de communicatie te verbeteren zijn bijvoorbeeld:

 • apps voor je smartphone of computer
 • een (spraak)computer
 • een klok
 • dagprogramma met pictogrammen
 • foto's en fotoboek
 • beeldhorloge
 • agenda
 • planbord
 • voorwerpen
 • gebarentaal
 • hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen

Waar vind je ons?

Wil jij graag extra ondersteuning in de communicatie? Neem dan contact op met Advisium, tel. 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]
Wij kunnen je ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg én welke zorg jij vergoed krijgt.

Wie betaalt deze begeleiding?

Heb jij behoefte aan logopedie voor een klacht én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt jouw behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen jou ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg jij vergoed krijgt.

Afhankelijk van je leeftijd, klacht en zorgpolis, kan jouw behandeling ook vergoed worden uit de basisverzekering óf uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zal jij deze behandeling – deels of geheel – zelf moeten betalen.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

 • Jouw logopedie-behandelingen worden volledig vergoed. Wel is het verplichte eigen risico van toepassing. Dit eigen risico geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent.
 • Krijg jij logopedie voor een stoornis in de taalontwikkeling, vanwege dialect of anderstaligheid? Of krijg jij een behandeling vanwege dyslexie? Dan krijg jij vanuit de basisverzekering geen vergoeding.
 • Behandeling van dyslexie voor kinderen tussen 7 en 12 jaar wordt wél volledig vergoed. Je hebt dan wel een verwijzing nodig van de basisschool op basis van het protocol Leesproblemen en Dyslexie. Hiervoor geldt dan ook geen eigen risico.
 • Stottertherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor eventuele vergoedingen op basis van een aanvullende verzekering adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen verzekeraar.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL