Communicatie bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Heb jij een (licht) verstandelijke beperking? En merk je dat andere mensen jou niet goed begrijpen of verstaan? Vind je het lastig om te vertellen wat jij wilt? Of begrijp jij andere mensen niet goed? Of heb je moeite om een gesprek goed te horen? Dan kun je terecht bij een logopedist of een totale-communicatiedeskundige van Advisium. Samen ga je op zoek naar manieren om beter te leren communiceren.

Logopedie voor mensen met verstandelijke beperking

Onze logopedist is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben vaak meer moeite met goed en duidelijk praten en luisteren dan anderen. Dat komt onder meer omdat zij de informatie langzamer verwerken. Ook hebben zij vaker dan anderen problemen met het gehoor en met spraak. Dat is natuurlijk lastig, maar er is meestal wel iets aan te doen.

Onderzoek, advies en oplossing

We willen graag weten hoe goed jij kunt communiceren en wat jouw niveau van communiceren is. En natuurlijk onderzoeken we wat er aan de hand is. Daarom krijg je onderzoeken. We onderzoeken wat jij van taal begrijpt en hoe goed jij taal kunt gebruiken om iets te vertellen. Kun je geen test doen? Dan doen we observaties. We stellen dan ook vragen aan jouw ouders of begeleiders. Zo komen we erachter wat er aan de hand is en hoe we jou het best kunnen helpen. Je probleem kan te maken hebben met het begrijpen van taal, je spraak, je stemgebruik of met je gehoor.

Er zijn heel veel mogelijkheden om je te helpen. Wij geven advies hoe anderen het beste met jou kunnen communiceren. We geven ook advies hoe jij je boodschap beter kunt vertellen. We kijken ook hoe we de communicatie kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld een hulpmiddel zoals speciale app's, met de computer, pictogrammen of voorwerpen. Daarbij gaan we steeds op zoek naar een advies of hulpmiddel dat het beste bij jou past.
Heeft uw kind een ernstige meervoudige beperking? Dan is het belangrijk dat u leert wat uw kind precies wil duidelijk maken met zijn gedrag en met non-verbale signalen.

Elkaar beter begrijpen

Het doel van onze begeleiding? Dat jij beter duidelijk kunt maken wat jij wilt. Dat jij beter kunt communiceren met je ouders, vrienden en mensen op school en werk. En: dat zij jou beter verstaan. Kortom: jullie begrijpen elkaar beter.

Waar vind je een logopedist?

Wil jij graag naar een logopedist van Advisium? Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts of een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]eerenloo.nl.

Wie betaalt deze behandeling?

Heb jij behoefte aan logopedie voor een klacht én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt jouw behandeling vergoed op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Heeft de klacht waarvoor jij naar de logopedist wilt geen directe relatie met de beperking op basis waarvan jij een indicatie van het CIZ hebt gekregen? Dan wordt behandeling van die specifieke klacht niet vergoed op basis van de Wlz. Afhankelijk van je leeftijd, klacht en zorgpolis, wordt jouw behandeling dan vergoed uit de basisverzekering óf uit de aanvullende verzekering. In sommige gevallen zal jij deze behandeling – gedeeltelijk of volledig – zelf moeten betalen.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

Jouw logopedie-behandelingen worden volledig vergoed. Wel is het verplichte eigen risico van 360 euro (2014) van toepassing. Dit eigen risico geldt alleen als je 18 jaar of ouder bent.

Krijg jij logopedie voor een stoornis in de taalontwikkeling. Dan krijg jij vanuit de basisverzekering een vergoeding.

Voor eventuele vergoedingen op basis van een aanvullende verzekering adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen verzekeraar.

Waar vind je ons?

Wil je graag naar een logopedist of een totale-communicatiedeskundige van Advisium? Ga dan eerst naar uw eigen huisarts. De huisarts kan je dan doorverwijzen.
Wil jij eerst meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]
Bent u een professional? Bel dan 0800 3 55 55 55 en kies ‘Huisarts of andere professional'.

Wie betaalt de totale-communicatie deskundige?

Heb jij behoefte aan een consult bij een totale-communicatie deskundige van Advisium én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? Dan wordt jouw begeleiding vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wij kunnen jou ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg jij vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking dan wordt de begeleiding vergoed op basis van de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL

Professionals