Zorg en begeleiding dichtbij huis voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

De zorg verandert. Voor cliënten, verwanten, professionals én gemeenten. En wij veranderen mee. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking willen hun ondersteuning, begeleiding of behandeling dicht(er) bij huis en in de eigen sociale omgeving. Passend binnen het ritme van hun dagelijks leven met ruimte voor eigen regie. Met Advisium Polikliniek wil 's Heeren Loo zo dicht mogelijk bij bestaande én nieuwe cliënten in de buurt komen. Door heel het land. Er voor hen zijn op de momenten dat het nodig is: begeleiding op de achtergrond, maar toch dichtbij.

 

Nieuws & blog

De complexiteit van slaapproblemen vraagt om een multidisciplinaire aanpak en maatwerk. Slaapproblemen raken namelijk meerdere aandachtsgebieden, waarvan ‘gedrag’ er één is.
Stel je voor: je bent doof en blind én je kunt nauwelijks praten. Bovendien heb je een verstandelijke beperking. Hoe maak je dan duidelijk dat je koffie lekkerder vindt dan thee? Dat je geen melk...
Naweed* wordt bij mij aangemeld voor speltherapie. Hij is 10 jaar en van oorsprong Afghaans. Op school en op de naschoolse dagbehandeling maken ze zich zorgen over zijn explosieve gedrag en over...

Maak kennis

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ 08:00 - 18:00 UUR

OF STUUR EEN MAIL

Waar zitten wij

Professionals