Autisme (ASS) en een (licht) verstandelijke beperking

Vind jij het lastig om te begrijpen wat een ander denkt en voelt? Vind jij het moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt of wat er wordt bedoeld? Bij Advisium werken specialisten die veel ervaring hebben met het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis (ASS). Zij willen graag dat jij weer meer in balans komt.

Autisme: onderzoek, behandeling en begeleiding

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Autisme is niet te genezen. Jij zult dus je hele leven hulp nodig hebben op alle onderdelen van het leven. Met leren, werken, wonen, in relaties en vrije tijd. En jij hebt duidelijkheid nodig. Bij Advisium ben je welkom voor onderzoek, behandeling en begeleiding. Onze specialisten weten alles over autisme bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking, zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Jij bent van harte welkom!

De beste ondersteuning voor jou

Eerst krijg jij een onderzoek. Want we willen graag weten wat jouw klachten precies zijn. En we horen graag waar jij moeite mee hebt. Na dit onderzoek maken we een behandelplan. Daarin staat hoe wij jou willen ondersteunen. Dit gebeurt allemaal in overleg met jou en met je ouders/verzorgers.

Daarna gaan wij jou behandelen en begeleiden. We hebben diverse behandelprogramma's, therapieën en trainingen. Voor jou én voor je ouders, broers en zussen. Jij kunt thuis blijven wonen. Maar er is ook deeltijdzorg, zoals logeerweken en naschoolse dagbehandeling.

Begeleiding voor ouders: 'Geef me de vijf'

Omgaan met een kind met autisme is niet altijd gemakkelijk. Ouders kunnen bij Advisium terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding volgens de methodiek ‘Geef me de 5'.

Wat is autisme?

Heb jij autisme? Dan verwerk jij de informatie die binnenkomt via je zintuigen (ogen, horen, neus, huid en tong) op een andere manier. Jij neemt de wereld waar in losse deeltjes. Het is voor jou dus moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt of wat een ander bedoelt. 

Mensen met autisme vinden het lastig om te begrijpen wat de ander denkt en voelt. Je hebt moeite met communicatie en vindt het lastig om met andere mensen om te gaan. Mensen met autisme kunnen vaak weinig onderscheid maken tussen fantasie en wat er echt gebeurt (de realiteit). En jij vindt het moeilijk als iets anders gaat dan verwacht.

Autisme is voor iedereen anders. Sommige mensen met autisme zijn vooral in zichzelf gekeerd. Anderen zoeken juist heel actief contact, maar doen dit op een manier die bij anderen ‘vreemd' overkomt. Onder de autisme vallen bijvoorbeeld klassiek autisme, PDD-NOS en Asperger.

Waar vind je ons?

Wil jij meer weten? Stel je vraag dan aan één van onze ervaren medewerkers, telefoon: 0800 3 55 55 55, e-mail: [email protected]

Bent u een professional? Bel dan 0800 3 55 55 55 en kies ‘Huisarts of andere professional'.

Wie betaalt jouw behandeling?

Heb jij behoefte aan behandeling voor autisme én heb jij een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor deze behandeling? Dan wordt jouw behandeling vergoed op basis van de (tijdelijke) subsidieregeling voor extramurale behandeling of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wij kunnen jou ook ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Een indicatie bepaalt hoeveel zorg en welke zorg jij vergoed krijgt.

Heb je een gemeentelijke beschikking op basis van de Jeugdwet dan wordt de behandeling vergoed op basis van de Jeugdwet.

Direct contact

0800 3 55 55 55

MA - VRIJ  08:00 - 18:00 UUR
OF STUUR EEN MAIL